Bra info/Köp av oss

Home                  Activities                      Pictures                  For Sale                             Contact                           Information /  Buy from us

Här samlar vi bra information och det vi tycker är viktigt.

Att beställa från oss är inte så svårt som det ser ut här nedan, vi vill bara ha en kontakt med våra kunder så allt blir så bra det kan bli.


Om man vill beställa från oss så skickar man ett mail och förklarar vad man vill handla, vi svarar med kostnad inkl frakt, naturligtvis spesar vi upp det så du ser vad som är vad.


Att beställa bågar och pilar funkar så att man hör av sig på samma sätt och vi tillsammans kommer fran till vilken båge och vilka pilar som passar Er och bågen vad gäller styrka och färg.


Vad gäller Slangbellorna så är det åldersgräns på 21 år på dom men det är ganska enkelt, fota ditt leg och skicka med fotot i beställningen du gör via mailen, slangbellan går nämligen under knivlagen i Sverige och får därför inte bäras på allmän plats annat än om man är på eller på väg till tävling, klubb osv, väldigt goda skäl alltså.Eng

To order from us is not as difficult as it looks below, we only want a contact with our customers so everything gets as good as it can be.


If you want to order from us, you send an email explaining what you want to bye, we respond with cost including shipping, of course we will specificity it up so you see what's what.


Ordering bows and arrows works  the same way and we together deside which bow and which arrows that fits you in terms of strength and color.


As for the slingshots, you need to be 21 years old to bye a slingshot in Sweden, but it's quite simple, you take a picture of your ID and send the photo in the order you makeby the email

Här nedan sammlar vi lite bra allmännyttig  information

Olika Nödnummer

Emergency number in SwedenAmbulans, polis & brandkår     112

Ambulance, Police & Fire Department


Medicinsk rådgivning                1177

Medical advice


Information, ej nödsituation     113 13

Information, no emergency


Ett nytt nationellt informationsnummer.

Här kan man ringa när det sker större olyckor

och andra allvarliga händelser i samhället.

Då kan du få information om det inträffade.

Du kan också lämna information om större händelser.


Here you can call when major accidents happen

and other serious events in society.

ICE-Nummer


Om du råkar ut för en olycka och blir skadad eller medvetslös så vill räddningspersonalen snabbt få tag i dina anhöriga. Lägg in deras telefonnummer i din mobiltelefon under den internationella beteckningen ICE - In case of Emergency.


Med ICE-kontakter i din mobil kan räddningspersonalen snabbt få tag i rätt anhörig som kanske dessutom kan berätta om din blodgrupp eller eventuella allergier eller sjukdomar. För de anhöriga är också ICE en stor fördel. I snitt tar det nästan sex timmar för familjemedlemmar att bli kontaktade vid ett olycksfall men med hjälp av ICE så kan det gå mycket snabbare. All tid som kan vinnas är viktig för att både den drabbade och de anhöriga ska kunna bearbeta upplevelsen av olyckan.


Eng

With ICE contacts on your mobile can the rescue staff quickly get the right relatives who may also tell you about your blood group or any allergies or illnesses. For the relatives, ICE is also a big advantage. On average, it takes almost six hours for family members to be contacted in case of an accident, but with the help of ICE, it can go a lot faster. All time that can be won is important for both the victim and the relatives to be able to process the experience of the accident.

Checklista på det allra nödvändigaste vid elavbrott.


•Fotogenlampa och bränsle, t ex lampolja eller fotogen


•Extra element eller värmare som exempelvis drivs med fotogen.


•Sovsäck, filtar och varma kläder


•Tändstickor


•Stearin- och värmeljus


•Ficklampa med extra batterier


•Dunkar att spara vatten i, du får ut lite vatten direkt vid ett elavbrott om du

  skyndar dig.


•Husapotek med det viktigaste


•Radio med vev eller solceller eller tillgång till bilradio


•Alternativ-laddare till mobilen


•Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar


•Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök


•Mat som klarar rumstemperatur (ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)


•Kontanter


•Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen,

  räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.


•En väska/bag/låda att samla allt i.
Eng

Checklist of the most necessary in case of power failure.


• Oil lamp and fuel, such as lamp oil or kerosene


• Extra element or heater, for example, powered by the kerosene.


• Sleeping bags, blankets and warm clothes


• Matches


• Candle and heat lights


• Flashlight with extra batteries


• Thin can to save water in, you can get a little water immediately in case of a Power failure if you

   hurry up


• Household-Pharmacy with the most important


• Radio with tissue or solar cells or access to car radio


• Optional charger for the mobile phone


• Hygiene articles that work without water, such as wash cloths


• Camping kitchen and fuel, for example, T-red for alcohol cooker


• Food that meets room temperature (rice, pasta, bulgur, nuts, chocolate)


• Cash


• Paper list with numbers to relatives, neighbors, municipality,

   rescue service, electricity supplier and healthcare.


• A bag / bag / box to collect everything in.


Mer info kommer

Vildmarkskompaniet

Fellingsbro


Telefon (10-18)   0046 581 - 490 490                                                                                                                                   vildmarkskompaniet@gmail.com